Przygotowanie plików do cięcia laserem

Projekty do cięcia na ploterach laserowych CO2 należy przygotowywać wyłącznie w postaci wektorowej w programach Corel Draw i Adobe Ilustrator.

Projekt należy wykonać w skali 1:1 a pole robocze to 700 x 400 mm.

W przypadku projektów do cięcia laserowego nie należy przygotowywać ich w formie rastrowej tj. plików: jpg, png, bmp, gif, tiff, grafik wykonanych w programie Photoshop, Corel PhotoPaint, Gimp lub podobnych. Ich wycięcie na ploterze bez wcześniejszego przekształcenia i odpowiedniego przygotowania w programie do grafiki wektorowej jest technicznie niemożliwe. Nie należy przygotowywać projektów do cięcia w programach pakietu Microsoft Office!

Nie należy stosować wypełnień, a grubość linii powinna wynosić 0,001 mm. Należy pamiętać aby zostawić niewielki margines ok. 5 mm od krawędzi ciętego materiału. Wycinane elementy nie mogą na siebie zachodzić a odległość między liniami cięcia to min. 0,5 mm (papier i tektura) oraz 5 mm (pleksi i sklejka).

Nie należy nakładać na siebie kilku linii gdyż ploter będzie powtarzał cięcie kilkakrotnie w tym samym miejscu, traktując każdą linię jako oddzielny obiekt. Może to doprowadzić do przegrzania i odkształcenia a nawet zapłonu ciętego materiału.

Przykładowe pliki do pobrania